WOLVOX ERP program?i, sat?? sonras?i bak?m-onar?m-servis hizmeti veren veya sadece bak?m-onar?m-servis hizmeti veren firmalara servis randevu giri?lerinden; i?lem esnas?nda kullan?lan yedek parçalara, i?i yapan personelden; ürünün teslimat?na kadar detayl? olarak kay?t giri?i alarak raporlayabilme olana??n? sunmaktad?r. 

   Servis modülünü; Araç bak?m servisleri, cep telefonu servisleri, beyaz e?ya servisleri ve bunlara benzer servis i?lemi yapan tüm firmalar kullanabilir. 

Önerilen Modüller:
  • Programda servis fislerinizi kaydederek bak?m-onar?m sonras? faturaya aktarmak, cari hesaplar?n?z? takip etmek, çek-senet takibi yapmak, kullan?lan yedek parça sto?unu takip etmek, i?lem yapan personelin i? yükünü kontrol etmek, i?lem öncesinde firmalara teklif göndermek, servis randevu takibi yapabilmek için gerekli modüller: Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Teklif, Çek-Senet, Servis.
  • Ürünlerin seri numaralar?n? kaydederek seri numarasi üzerinden garanti takibi yapabilmek, ürünlere veya carilere adres etiketi yazd?rabilmek, servis sonras? mü?teri memnuniyetini ölçmek için gerekli modüller:Seri/Lot, Kartoteks, CRM.
  • Servise gelen ürünlerin onar?m a?amalar?n? internet siteniz üzerinden mü?terinizin takip edebilmesini sa?lamak, yedek parça sat??lar?ndan personellerinizin prim hesaplamalar?n? yapabilmeniz için gerekli modüller: E-Ticaret, Pazarlama.

    Not: (E-Ticaret admin ayarlar?ndan servis olarak kullan?m özelli?inin aktif edilmesi gerekmektedir.)
  • Personellerinizin giri?-ç?k?? takibini, puantaj olu?turma ve bordro düzenleme i?lemlerini, genel muhasebenizin takibi, demirbaslarin?z?n takibi ve beyanname olusturma gibi islemleriniz için ise ?nsan Kaynaklar?, Genel Muhasebe, Demirba? ve Beyannamemodüllerini ekleyebilirsiniz.
Seçtiğiniz kategoriye ait ürün bulunmamaktadır.

Çok İncelenen Ürünlerimiz
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.