Tüm marketler, süpermarketler ve barkod sistemi ile çal??an firmalar için haz?rlanm?? olan WOLVOX ERP program? market otomasyon-h?zl? sat?? özelli?i sayesinde barkodlu stoklar?n?z?n giri?lerini, seri bir ?ekilde sat??lar?n?, yazarkasa entegrasyonu sayesinde destekledi?imiz yazarkasalardan fi? ç?kt?s? alabilmeyi, a??rl?kl? ürünler için otomatik gramaj hesaplatma i?lemlerini, dönem sonlar?nda stok say?m? yapma i?lemlerinizi kolayl?kla gerçekle?tirebilirsiniz. 

Önerilen Modüller:
  • Stoklar?n?z? kaydetmek, sat?? yapmak, kasan?z? takip etmek, destekledi?imiz elektronik terazilere stok gönderimi yapmak ve yazarkasaya stok göndererek sat??lar? yazarkasadan yapabilmek için (Yazarkasa ve program aras?ndaki ba?lant? offlinedir.) gerekli olan modüller: Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Banka, Yazarkasa ? Terazi.
  • Stoklar?n?za etiket yazd?rabilmek, kredi kart? ile yap?lan çekimleri takip edebilmek, çek-senet i?lemlerinizi, ve dövizli hesab?n?z? takip edebilmek için gerekli olan modüller: Kartoteks, Banka, Çek-Senet, Döviz.
  • Servise gelen ürünlerin onar?m a?amalar?n? internet siteniz üzerinden mü?terinizin takip edebilmesini sa?lamak, yedek parça sat??lar?ndan personellerinizin prim hesaplamalar?n? yapabilmeniz için gerekli modüller: E-Ticaret, Pazarlama.
  • Sat??lar?n?z? personellerinizin de kullanabilece?i basit bir arayüzden gerçekle?tirmek, sat??lar?n?z?n anl?k olarak yazarkasadan fi? ç?kt?lar?n? alabilmek (Yazarkasa ve program aras?ndaki ba?lant? anl?kt?r.) veya yazarkasa kullanmadan yaz?c?dan fi? ç?kt?s? alabilmek için, dönem sonlar?nda depo say?m?n?z? yapabilmeniz için gerekli olan modüller: H?zl? Sat??, Stok2.
Seçtiğiniz kategoriye ait ürün bulunmamaktadır.

Çok İncelenen Ürünlerimiz
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.