Stoklar?n? ana stok - alt stok mant???nda tutan tüm i?letmelere hitap eden WOLVOX ERP program? textil firmalar?nn sat?? i?lemlerini en pratik yönde gerçekle?tirmek için tasarlanm??t?r. Asorti sistemi deste?i sayesinde sat??lar?n?z ve stok takibiniz çok daha kolay, dönem sonu raporlar?n?z ise çok daha do?ru sonuçlar verir. Ayn? zamanda sat??ç? personellerinizin prim hesaplamalar?n? da kolayl?kla gerçeklestirebilirsiniz. Dilerseniz üretim i?lemlerinizi de kay?t alt?nda tutabilir, stoklar?n?za etiket bas?m? gerçekle?tirebilir, ürünlerinizi internet sitenizden sat??a sunabilirsiniz. 

Önerilen Modüller:
  • Stoklar?n?z? kaydetmek, ana stok ? alt stok mant???nda ay?rmak veya asorti sistemini kullanmak için, stoklar?n?za etiket bas?m? yapabilmek için, sat?? islemlerinizi gerçeklestirmek, sat?? öncesinde sipari? takibi yapabilmek için, kasa ve bankadan ödeme alarak raporlayabilmek için, aç?k hesap çal??t???n?z mü?terilerinizin taksitlerini takip edebilmek için gerekli modüller: Cari 1, Kasa, Stok 1, Stok 2, Fatura, Banka, Kartoteks, Sipari?, Taksit Takip.
  • Deponuzda bulunan toplam ürün miktar?n? hesaplayabilmek, deponuzdaki ürünlerin tam olarak bulunduklar? yerleri tespit etmek, stoklar?n?z? internet sitenizden sat??a sunabilmek, yeni stok üretimi yapabilmek, pazarlamac? personellerinize prim hesaplayabilmek için gerekli modüller: Depo, Lokasyon Yönetimi, E-Ticaret, Basit Üretim, Pazarlama.
  • ?ubeleriniz aras? ürün transferlerini gerçekle?tirerek tek merkeze ba?l? farkl? ?ubelerde sat?? yaparak gerekti?inde raporlamak için, sat?? sonras? mü?teri ve ürün aras?ndaki ili?kilerle ilgili raporlar almak için gerekli modüller: ?ube Sistemi, ?rsaliye, CRM.
Seçtiğiniz kategoriye ait ürün bulunmamaktadır.

Çok İncelenen Ürünlerimiz
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.