WOLVOX ERP program?n?n restaurant, cafe, pastane ve barlar için geli?tirmi? oldu?u Restaurant yaz?l?m? ile sipari?leri çok daha h?zl? bir ?ekilde teslim edebilir, self servis i?lemleri kolayl?kla yürütebilir, garsonlar?n?z?n android i?letim sistemine sahip cihazlardan sipari? almalar?n? sa?layabilirsiniz. Basit ve kullan??l? arayüzü sayesinde i?letmenizin kurumsal yap?s?n? artt?rabilirsiniz. Görsel avantajlar? sayesinde garsonlar?n?z program? zorlanmadan kullanabilirler. ?htiyac?n?za göre program? WOLVOX Otel yaz?l?m? ile entegrasyonlu kullanabilir, mü?teri hesaplar?n? otel mü?terilerinin foliolarina ekleyebilirsiniz. 

Önerilen Modüller:
  • Sat???n? yapt???n?z ürünleri takip etmek, günlük kasan?z? ve bankan?z? takip etmek, cari hesaplarini takip etmek için gerekli modüller: Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Restaurant, Banka.
  • Çek-Senet hesaplar?n? takip etmek, sat???n? yapt???n?z yiyeceklerin üretimlerini takip ederek kullan?lan hammaddeyi raporlayabilmek, dövizli i?lemleri yürütebilmek için gerekli modüller: Çek - Senet, Basit Üretim, Döviz.
  • ?nternet üzerinden sipari? takibi yapabilmek, program? el terminali veya android i?letim sistemli cihaz?n?zdan kullanabilmek için gerekli modüller:
    E-Ticaret, Restaurant PDA.

    Not: 
    E-Ticaret program? admin ayarlar?ndan program?n Restaurant için kullan?lmas?na yönelik ayarlar?n yap?lmas? gerekmektedir.
Seçtiğiniz kategoriye ait ürün bulunmamaktadır.

Çok İncelenen Ürünlerimiz
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.