WOLVOX Mali Mü?avir paketi ile tüm muhasebeciler ve mali mü?avirler genel muhasebe i?lemlerinden beyannamelerin takip edilmesine, i?letme defteri kay?tlar?ndan demirba? takibine kadar gerekli olan tüm i?lemlerini yürütebilir, raporlamalar yapabilir, dönem sonu i?lemlerini kolayl?kla tamamlayabilirler. Dilerseniz personel takip ve puantaj-bordro olu?turma i?lemlerini de gerçekle?tirebilir, genel muhasebe ve beyanname entegrasyonlar?n? gerçekle?tirebilirsiniz. 

Önerilen Modüller:
  • Genel muhasebe, i?letme defteri, beyanname, demirba? kay?tlar?n?z? tutabilmek, personelleriniz için puantaj-bordro hesaplamas? yapabilmek için gerekli modüller: Genel Muhasebe, Wolvox ??letme Defteri, Wolvox Demirbas, Wolvox Beyanname, Wolvox ?nsan Kaynaklar?, Bordro.
  • Program? ön muhasebe program? ile entegre kullanabilmek için ön muhasebe program?nda olmas? gereken minimum modüller: Cari 1, Kasa, Stok1, Fatura.
Seçtiğiniz kategoriye ait ürün bulunmamaktadır.

Çok İncelenen Ürünlerimiz
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.