Bili?im firmalar?n?n en büyük s?k?nt?lar?ndan birisi stok say?s?n?n fazla olmas? dolay?s?yla sat?? esnas?nda kar???kl?klar ya?amalar?d?r. WOLVOX ERP program?, tüm stoklar?n?z? kolayl?kla takip edebilme olana??n? sunuyor. Farkl? döviz birimlerine göre al?? yaparak TL cinsinden sat??a dönü?türme ve diledi?iniz zaman kar/zarar raporlar?n?z? alma i?lemlerinizi kolayl?kla gerçekle?tirebileceksiniz. 

Önerilen Modüller:
  • Stoklar?n?z? takip edebilmeniz, cari hesap takibi yapabilmeniz, sat?? i?lemlerinizi gerçeklestirebilmeniz, dövizli hesap takibi yapabilmeniz, kasan?z? ve bankan?z? takip edebilmeniz, valör hesapl? rapor alabilmeniz için gerekli modüller: Cari 1, Cari 2, Kasa, Stok 1, Fatura, Döviz.
  • Stoklar?n?z?n sat???n? E-Ticaret program? üzerinden gerçekle?tirebilmeniz, bilgisayar toplama sihirbaz? özelli?ini kullanabilmeniz, sat?? yapan personellerinize prim hesaplayabilmeniz, stoklar?n?za etiket yazd?rabilmeniz için gerekli modüller: E-Ticaret, Pazarlama, Kartoteks.
Seçtiğiniz kategoriye ait ürün bulunmamaktadır.

Çok İncelenen Ürünlerimiz
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.